יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ סילבוס הקורס - שאלות מדעיות
דף תוכן מעוצב פרטי קשר עם המרצה בקורס

מפגש 1 - מוצא החיים ואבולוציה במבחן קובץ מצגת ההרצאה - מוצא החיים
קובץ רשימת הסרטים שהוצגו בהרצאה מוצא והתפתחות החיים
קישור לאתר אינטרנט הקלטה מפגש 1 - מוצא החיים
קובץ מצגת הרצאה - אבולוציה במבחן
קישור לאתר אינטרנט הקלטת מפגש 2 - אבולוציה במבחן
קישור לאתר אינטרנט הקלטת מפגש 3 - אבולוציה במבחן
מפגש 2 - עולם היצורונים קובץ מצגת הרצאה - עולם היצורונים
קישור לאתר אינטרנט הקלטת מפגש 4 - עולם היצורונים
מפגש 3 - פטריות, נמלים ומוצא האינטליגנציה קובץ מצגת הרצאה - פטריות, נמלים וחידת מגדלי הנוי
קישור לאתר אינטרנט הקלטת מפגש 5 - פטריות, נמלים וחידת מגדלי הנוי