Section Name Description
Folder ספרות וחומר רקע

קבצים שונים

Folder ספרות וחומר רקע

קבצים שונים

File קובץ קישוריות (ישן ולא בהכרח מעודכן)

אנא דווחו על קישורית ש"לא עובדת"...

URL אתר סרטוני המחשה - Clark College, Dr. McKay

אתר

מבוא- שיעור ראשון: דוגמאות לאתרים ונושאים URL השירות המטאורולוגי הישראלי
URL תחנת "אקדמיה בכיכר" קרית שמונה- מזג אוויר כעת
URL תחנת "עינות ירדן" קרית שמונה- תחזית לעשרה ימים
URL ניטור אוויר- משרד להגנת הסביבה
URL אתר מודלים WXCHARTS (שייך לחברת MetDesk הבריטית)
URL אתר השירות המטאורולוגי האמריקאי- מטאורוגרמות
URL אתר השירות המטאורולוגי האמריקאי- מפות לאזור אירופה
URL סדרת אתרים WW2010 (אוניברסיטת אילינוי)- על עננים
URL אתר מזג אוויר באוסטרליה (תמונות יפות)
URL אתר הסבר על עננים- שירות מטאורולוגי בריטי
URL קישור להרצאה הראשונה 22.12- מבוא, תאור כללי, סקירת אתרים (לקבלת הסיסמא נא לפנות במייל לזהר ב: zohars@telhai.ac.il
פרופילי לחץ וטמפרטורה/מדידת גשם URL קישור להרצאה השניה 29.12- לחץ אטמוספרי (לקבלת הסיסמא נא לפנות במייל לזהר ב: zohars@telhai.ac.il )
URL סדרת אתרים WW2010 (אוניברסיטת אילינוי)- על לחץ אטמוספרי
File למה הטמפרטורה יורדת במעלה כל מאה מטר?
הוכחה (באנגלית... צר לי) למי שאוהב ושולט במתמטיקה וקצת פיסיקה... מאוניברסיטת אריזונה
File היפוך אינוורסיה

ה

File סרטון אינוורסיה

ה

URL האתר "שלנו"
קישור לתחנה המטאורולוגית של אקדמיה בכיכר


URL מפל טמפרטורה - וויקיפדיה
URL קישור למצגת בנושא באינטרנט (לדעתי- של פרופ' דיין)
URL אינוורסיה- וויקיפדיה
שיעור שלישי: מה מזיז את האוויר? שקעים, רמות, רוח URL שירות מטאורולוגי- סקירות אקלימיות
URL קישור לאתר FORECA

קישור

URL אתר מודלים WXCHARTS (שייך לחברת MetDesk הבריטית) (העתק)
URL אתר Weather Online (בריטי)- מזרח הים התיכון
File שקפי מצגת לשיעור "מה מזיז את האוויר"

שקעים, רמות, רוח

עננים ומשקעים File שקפי מצגת לחות, עננים וערפל

PDF

URL אתר סרטוני המחשה - Clark College, Dr. McKay (העתק)

אתר

File דפי הסבר על עננים

עננים

URL "האתר הגרמני"- Wettercentrale
URL אתר weather2day מכ"מ גשם ועוד
URL אתר READY

עריכת מטאורוגרמות

URL אתר COLA IGES

מפות קלות לקריאה (אבל לא מספיק מפורטות)

URL אתר מטאורוגרמות של NOAA (קרית שמונה- 33.2 מזרח, 35.6 צפון)

מטאורוגרמות- נעבור בכיתה

File דיאגרמות פסיכרומטריות

לתרגיל ובכלל...

URL קישור להרצאה הרביעית 19.1.2021- עננים ואתרים לקראת השלג... (לקבלת הסיסמא נא לפנות במייל לזהר ב: zohars@telhai.ac.il )
File שקפי שלג/ברד מהאוניברסיטה העברית

PDF

שיעור חמישי - מזג האוויר בעולם ובארץ File שקפי מצגת רצועות אקלימיות

PPS

File מצגת שלג

PPT

URL אתר של SITES על הרצועות באטמוספרה
URL אתר בריטניקה על תאי FERREL
URL קישור להרצאה החמישית 26.1.2021- צירקולציה גלובלית (סיסמא- אצל זוהר)
URL השירות המטאורולוגי הבריטי- בנושא (אתר עם סרטונים מצויינים)
שיעור ששי: עונות השנה, צבע השמיים ומאזן אנרגיה URL קישור להרצאה הששית 2.3.2021- קרינה מהשמש, עונות שנה, אפקט חממה (סיסמא- אצל זוהר)
URL קישור להרצאה האחרונה 9.2.2021- תבניות מזג אוויר בארץ, עוד על עננים, קצת על מודלים (סיסמא- אצל זוהר)

חסרות הדקות הראשונות עקב חוסר תשומת לב של המרצה....

File שקפי מצגת עונות השנה וקרינת השמש
URL אתר של אוניברסיטת Clark

הרבה אנימציות על קרינת השמש

File לקרא גם דעה אחרת.... על ההתחממות (קרטר)

מאמר

URL סרט The Clouds Mistery

סרט

URL סרט The Global Warming Swindle (מעודכן)

סרט "תגובה" לכאורה לסרטו של אל גור

File מצגת על תמונות לווין

eumetrain.org/data/2/204/204.pdf

URL קישור (מסורבל) להרצאה של Dr. Christy על משבר האקלים

שימו לב לקישור ולהכנסת הסיסמא באתר של אוניברסיטת דובלין

URL קישור לקטע קצר מההרצאה של Dr. Christy על משבר האקלים

בנושא בחינת מודלים

File דפי שקפים שיעור השלמה: תבניות מזג אוויר בארץ, עננים ומשקעים, מפות

אוסף של השלמות על הנושאים שעסקנו בהם

תופעות קיצוניות File מצגת תופעות חריגות

PPT

File סרטון יצירת טורנדו (מוזיאון NOAA)

WMV

File מצגת תופעות חריגות

PPT