Section Name Description
URL פודקסט של רן לוי: על פרדוקסים של מסע בזמם

קישור לאתר

File מצגת מבוא ותורת היחסות הפרטית

מצגת פאוור פוינט להרצה ישירה

URL וויקיפדיה

תורת היחסות הפרטית

URL תורת היחסות- ממכון דוידסון (מכון וויצמן)

קישור לסרטון

URL "תורת היחסות הפרטית - למהירות האור וחזרה בשישים דקות" הרצאות של פרופ' יגאל מאיר

הרצאות של פרופ' יגאל מאיר במסגרת סדרת ההרצאות - "האתגרים הגדולים של הפיסיקה במאה ה-21: ממוליכות על ועד חלקיק האלוהים". המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה.

הודעות בנושא הקורס File מצגת "חזקות של 10"

שראינו במעבדה...

מבנה האטום ורדיואקטיביות: כל האנרגיה לכל החיים בתוך קופסת גפרורים. File מצגת בנושא רדיואקטיביות

מצגת

URL "ברקימיה" מבנה האטום

סרטון

URL "ברקימיה" - רדיואקטיביות

סדרה של סרטונים בנושא

URL אתר אנימציות של אוניברסיטת קולורדו- PHET

הקישור הוא לאנימציה על תהליכי ביקוע. לחיצה על related animations תפתח מעבר להתרפקויוטת אלפא וביתא.

על חלקיקים, גלים, תורת הקאוונטים ואי וודאות File מצגת בנושא

מצגת