יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ סילבוס - מה לעשות עכשיו ?
מפגש 1 קישור לאתר אינטרנט הקלטה - מפגש 1 3.6.20

ההרצאה מתחילה בדקה 24:45 

קובץ מצגת מפגש 1
מפגש 2 קישור לאתר אינטרנט הקלטה מפגש 2 , 10.6
קובץ מצגת - מפגש 2
מפגש 3 - מודלים של התמודדות אסטרטגיות שונות לשינוי חברתי קישור לאתר אינטרנט הקלטה - מפגש 3
קובץ מצגת מפגש שלישי
מפגש 4 - ניסיונות ישראליים קישור לאתר אינטרנט הקלטה מפגש 4
קובץ מצגת מפגש רביעי
מפגש 5 : סוציאליזם וקיימות - איפה טעינו ומה למדנו ? קישור לאתר אינטרנט הקלטה מפגש 5
קובץ מצגת מפגש חמישי
מפגש 6 : תכניות מעבר, התנגדות בונה, בניית תנועה קישור לאתר אינטרנט הקלטה מפגש 6
קובץ מצגת מפגש שישי