יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
סילבוס וחומרי רקע קובץ סילבוס
מפגש 1 - סקירה של השיח על מוגבלות קובץ טום שייקספיר - המודל החברתי - המשך העמקה למעוניינים
קובץ רוגל אלפר - למה בכה לפיד
קובץ פוסט - יאיר לפיד
קובץ איך לדבר ולכתוב על אנשים עם מוגבלות?
מפגש 2 - ביטויים של השיח על מוגבלות בעולם התקשורת קובץ נכי-על ונכים מסכנים: דרכי ההתקבלות של דימויי נכים בקרב בעלי-נכויות
קישור לאתר אינטרנט stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much
מפגש 3 - הדרה וחסמים של אנשים עם מוגבלות קובץ הצעת-חוק-דיור-בקהילה-וסל-סיוע-אישי
קובץ דוח צללים - יישום אמנת האום
קובץ הדרה וחסמים של אנשים עם מוגבלות
מפגש 4 - נגישות " לא רק רמפה לכסא גלגלים" קובץ Accessibility to the public environment as.pdf
קובץ Applying Universal Design to Address the Needs of
קובץ שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות - דע את זכויותך
קובץ יצירת מרחב ציבורי נגיש
קובץ נגישות " לא רק רמפה לכסא גלגלים"
מפגש 5 - כניסת שיח הזכויות והשפעות על עולם המשפט קובץ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
קובץ אמנת האום בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
קובץ אמנת האום בערבית
קובץ Between conceptualization and recognition.
קובץ שגית מור - משפט נגיש לכל - הזכות לנגישות ונגישות למשפט - ביקורת מוגבלות
קובץ אמנת האום בפישוט לשוני - מונגש
קובץ שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בתעסוקה –
קובץ מצגת בPDF
קישור לאתר אינטרנט "כל זכות" - קישור לאתר עם מידע על זכויות
מפגש 6 - סיכום , דיון על יוזמות חברתיות להמשך קובץ עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל - מדד הנגישות העירוני.pdf.pdf
קובץ הנגשת עסק קטן
קישור לאתר אינטרנט heather_lanier_good_and_bad_are_incomplete_stories_we_tell_ourselves