יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
יחידת־הוראה 1 קובץ דיבייט בכיכר - מצגת מפגש ראשון
יחידת־הוראה 2 קובץ התמה המרכזית - מה הפואנטה שלך?
קובץ בניית ההגדרה
קובץ פתיחה וסיום - איזה רושם תרצו להשאיר?
קובץ איך להיות דובר מסודר
יחידת־הוראה 3 קישור לאתר אינטרנט דוגמה לנאום עם מסר מודגש

מתוך הסרט "הזאב מוולטסטריט"


שימו לב לרטוריקה ולאופן בו המסר מועבר ולא לתוכן המוסרי שלו.

קישור לאתר אינטרנט איך לדבר ולנאום באופן שאנשים ירצו להקשיב + לסיים עם חזון

בסרטון הזה דגשים רבים לכל אורכו. שימו לב במיוחד לסיומת של הדובר ולאופן בו הוא מצליח לסיים עם חזון מעורר השראה.

קישור לאתר אינטרנט דוגמה לנאום שקושר סיפור אישי לקהל ולמסר

אובאמה ב2004. שימו לב לאמצעים הרטוריים שלו בהצגת הסיפור: חיוביות, צניעות, מאני לאנחנו, חזרה על מבנה קבוע בשביל להעביר ולהדגיש מסר ועוד.

קישור לאתר אינטרנט דוגמה נוספת לנאום עם סיפור אישי

אובאמה שוב, הפעם במהלך כהונתו.

קובץ כלים על סיפור סיפורים
יחידת־הוראה 4 קובץ שפת גוף ועוד כלים רטוריים
קובץ כיצד.להתנגד.אפקטיבית
יחידת־הוראה 5 קובץ הטעיות1
קובץ פרוגל.כשלים.רטוריים