Topic Name Description
URL קישור למאגר פרויקטים
File הנחיות למנחה פרויקט מחקר
File הקריטריונים להערכת המנחה

לפניכם הקיטריונים לפיהם המנחה שלכם יתן לכם ציון. אנא עינו בהם ותוכלו לדעת היכן עליכם להשקיע יותר.

בהצלחה

File הקריטריונים להערכת הבוחנים

שני בוחנים יבחנו אתכם בסיום הפרויקט. לפניכם הקריטריונים לפיהם הם יעריכו אתכם. אנא עיננו בקובץ לפני כתיבת העבודה, הכנת המצגת והבחינה כדי שתוכלו להתכונן כראוי.

בהצלחה

File טופס להצעת מחקר
File סילבוס הקורס פרויקט מחקר
File חשיפה לקורס פרויקט מחקר
הנחיות לביצוע מטלות הקורס File איך נרשמים לקורס פרויקט מחקר
File הנחיות לכתיבת המאמר ולהכנת המצגת לכנס הפקולטה - למסיימים בתשפב
File מצגת פרויקט לדוגמה
File עבודת גמר לדוגמה
מצגות מנחים - פרויקט מחקר המתחיל בתשפ"ב File דר דורית אבני 2022
File דר אופיר בנימין 2022
File דר אנדריאה שוכמן ספיר 2022
File דר ארי מאירסון 2022
File דר טלי גולדברג 2022
File דר אור שחר 2022
File איתי שרון_איריס זוהר 2022
File דר אופיר דגני
File פרופ' גיורא ריטבו
File דר רואי גוטמן
File דר איתי אופטובסקי 2022
URL מצגת יריד הפרויקטים מדעי הסביבה והחי

אנא צפו במצגות המרצים

מצגות מנחים - פרויקט מחקר המתחיל בתשפ"א File ד"ר פיגה מרזל המעבדה לתזונה ובריאות האדם
File ד"ר אופיר דגני המעבדה למחלות צמחים והדברה ביולוגית
File ד"ר איתי אופטובסקי המעבדה לחרקים למאכל
File ד"ר איתמר ידיד המעבדה לאבולוציה של חלבונים ומסלולים מטבוליים
File פרופ' גידי גרוס וד"ר הדס וינשטיין- המעבדה לאימונולוגיה
File פרופ' חסאן עזיזה מרכז למחקר ישומי הגליל- שפרעם
File לירון ישראלי וד"ר אורה משה - התחנה לחקר הסחף
File ד"ר שריאל היבנר- המעבדה לגנומיקה בצמחים
File דר אלעד דנטה ודר אורן ריכמן מחקרים באגני ניקוז
File דר אנדראה שוכמן-ספיר המעבדה לחקר ויסות פעילות עורקים
File דר ארי מאירסון המעבדה לחקר מנגנונים מולקולרים של מחלות
File דר ארן פרלסון -המעבדה לחקר המגוון הביולוגי בקרקע
File דר ליבנת אפריאט ג'ורנו-המעבדה לאבולוציה של אנזימים
File פרו"פ רחלי אמיר וד"ר יעל חכם המעבדה לגנטיקה של צמחים
File דר טלי גולדברג - מחקרים בנושא איכות דבש ומוצרי מכוורת 2021
File ד"ר דפני ילין המעבדה לפיטופטולוגיה מופ צפון זנים עמידים וטיפול באוזון
File ד"ר ליאורה שאלתיאל הרפז המעבדה להדברה משולבת הדברה ביולוגית של זבוב הדלועים
File פרויקטים ביזמות
File ד"ר איתי שרון המעבדה למיקרוביולוגיה חישובית
File ד"ר איריס זהר- המעבדה ההידרוגיאוכימית
File מיכה ועדיה יינן ראשי וד"ר עומר קריין- מחקרים בגפן יקב הרי הגליל
File דר ורד נאור מכון שמיר ודר תירצה זהבי שהמ- מחקרים במחלות בגפן