בקורס זה הסטודנטים ירחיבו את הידע שלהם בתיאוריה הכלכלית של שוק העבודה. הקורס מכסה נושאים כמו היצע העבודה, השתתפות בכוח העבודה, הביקוש לעבודה, ושכר העבודה בשוק. בנוסף, הקורס ידון בהשפעת היבטים כלכליים כמו איגודי עובדים, שכר מינימום, תוכניות רווחה שונות, אפליה, פערי שכר, וגלובליזציה. בהרצאות ובקריאות יהיה דגש על הצד האמפירי והטכניקות הסטטיסטיות שכלכלנים בתחום שוק העבודה משתמשים בהן.