בקורס זה הסטודנטים ילמדו להכיר את שלבי ההתפתחות המוטורית מגילאי לידה עד שמונה. הכרת שלבי ההתפתחות פסיכו-מוטוריים; החל משלבי הרפלקסים, הכחדת רפלקסים, מיומנויות ראשוניות בסיסיות ובוגרות. הכרת מערכת המגע התחושתי והתפתחותה. הסטודנטים יכירו ויבינו את הצורך הבסיסי של הפעוטים לתנועה כבסיס להתפתחות תקינה בהמשך חייהם . הקורס יחשוף את הלומדים את רזי התנועה המותאמים לכל אחד משלבי ההתפתחות המוטורית. הסטודנטים ילמדו לפתח יכולת להתבונן בתהליך ההתפתחותי של ילד עם התפתחות אבנורמאלית, וזאת בהשוואה להתפתחות המוטורית הנורמטיבית. הקורס יכלול למידה בשטח דרך מיקרה טיפולי, ודרכו, על מאפייני הלקות ודרכי התערבות. כמו כן הסטודנט ילמד לפתח ערוצי תקשורת בין-אישית בין ילד הורה / מבוגר