קטגוריה זו נועדה על מנת לאפשר קישור לקבצים מסויימים והפצתם.