על המהפכות שבפיזיקה מודרנית: גוף שחור, אנרגיה גרעינית ואי הוודאות של החתול...