Courses

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה All קורס דוגמה לייבוא
אתרי חוגים All אתר מכינות מכינות
אתרי חוגים All אתר תרפיה באומנות מרכז להכשרת מטפלים
אתרי חוגים All פרויקט מחקר הפקולטה למדעים הפקולטה למדעים
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: על המהפכות שבפיזיקה… תשעג
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: אינטליגנציה רגשית בחינוך תשעג
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: ההיסטוריה של קריית שמונה תשעג
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: נשיות וגבריות בפסיכולוגיה… תשעג
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: הילד הזה הוא אני - מצפן… תשעג
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: מדינת רווחה- עבר, הווה והאם… תשעג
אקדמיה בכיכר All אקדמיה בכיכר: סביבה וחקלאות- האם עיבוד… תשעג
אקדמיה בכיכר All פרה-היסטוריה של נהר הירדן: מיליון השנים… תשעד
אקדמיה בכיכר All ברד ירד בדרום ספרד? על מטאורולוגיה דרך… תשעד
אקדמיה בכיכר All הורות -ה- אתגר בעולם המודרני תשעד
אקדמיה בכיכר All הילד הזה הוא אני תשעד
אקדמיה בכיכר All זינוק באמצע החיים- מנהיגות אישית ויצירת… תשעד
אקדמיה בכיכר All האישי הוא הפוליטי- בין הבנייה חברתית… תשעד
אקדמיה בכיכר All מטבח עולמי- תזונה בריאה בבישול עמים… תשעד
אקדמיה בכיכר All הסיפור שלנו תשעד
אקדמיה בכיכר All סבתאות באלף השלישי תשעד
אקדמיה בכיכר All אמהות ופקוח חברתי תשעה
אקדמיה בכיכר All כמה דברים שאולי אנחנו לא יודעים על מים תשעה
אקדמיה בכיכר All ממשיכים לכתוב את ההיסטוריה של קריית… תשעה
אקדמיה בכיכר All על אבולוציה- בין אדם לחברו ומקורו תשעה
אקדמיה בכיכר All קיר בכיכר- ציורי קיר מאז ועד היום- סדנא… תשעה
אקדמיה בכיכר All משוב מקדם תשעה
אקדמיה בכיכר All הגות יהודית- אחדות ורב גוניות תשעה
אקדמיה בכיכר All סנגור עצמי- מודעות חברתית לצרכים מיוחדים תשעה
אקדמיה בכיכר All קיימות: דילמות מוסריות ומעשיות תשעה
אקדמיה בכיכר All ניטור מים חינוכי קהילתי תשעה
אקדמיה בכיכר All על המהפכות שבפיסיקה מודרני תשעו
אקדמיה בכיכר All סנגור עצמי ומודעות חברתית לצרכים מיוחדים תשעו
אקדמיה בכיכר All עולמו המופלא של המים תשעו
אקדמיה בכיכר All הנדסה גנטית בצמחים: שדות הברכה או שדות… תשעו
אקדמיה בכיכר All המחנך הרגשי תשעז
אקדמיה בכיכר All ההיסטוריה של חצור תשעז
אקדמיה בכיכר All מנהיגות צעירה- בניית קמפיין חברתי תשעז
אקדמיה בכיכר All התבנית הגופנית של החרדה תשעז
אקדמיה בכיכר All צליל מקומי: מוסיקה בין ובתוך קהילות בגליל תשעז
אקדמיה בכיכר All זה רק ספורט? תשעז
אקדמיה בכיכר All דיבייט בכיכר תשעח
אקדמיה בכיכר All שוויון בראי המשפט תשעט
אקדמיה בכיכר All שיח עם מוגבלות תשעט
אקדמיה בכיכר All פילוסופיה ואמונה תשעט
אקדמיה בכיכר All חקלאות ויערות מאכל תשעט
אקדמיה בכיכר All זהב כחול: שומרי הנחל בעין זהב תשעט
אקדמיה בכיכר All אבהות - מדוע ואיך? תשעט
אקדמיה בכיכר All דיאלוג וקונפליקט - ישיבה במחלוקת במרחב… תשעט
אקדמיה בכיכר All עמק החולה - אותו המקום , אותה השעה, לפני… תשעט
אקדמיה בכיכר All 70 פנים ליהדות תשף
אקדמיה בכיכר All סיפורו של מקום : סיפורי בתים בחצור… תשף
אקדמיה בכיכר All צמיחה מתוך משבר תשף
אקדמיה בכיכר All 100 שנים לפרשת תל חי תשף
אקדמיה בכיכר All רפואה ומגדר – לא מה שחשבנו ! תשף
אקדמיה בכיכר All משבר האקלים : מבעיה גלובאלית לפעולה… תשף
אקדמיה בכיכר All ידע מסורת ומורשת: ליקוט וגישוש בטובא תשף
אקדמיה בכיכר All פילוסופיה וענישה תשף
אקדמיה בכיכר All מה לעשות עכשיו ? תשף
אקדמיה בכיכר All על מהפכות שבפיסיקה המודרנית תשף
אקדמיה בכיכר All חלון ומבט וראי : מפגשי סליחות תשפא
אקדמיה בכיכר All מטאורולוגיה ומזג אוויר תשפא
אקדמיה בכיכר All ידע מסורת ומורשת : ליקוט וגששות בטובא תשפא
אקדמיה בכיכר All בחפץ לב – יזמות ומייקריות בגליל תשפא
אקדמיה בכיכר All סיפורו של מקום : חצור הגלילית תשפא
אקדמיה בכיכר All שאלות מדעיות תשפא
אקדמיה בכיכר All נשים פורצות דרך תשפא
אקדמיה בכיכר All כנס תשפא
אקדמיה בכיכר All מחוסר אונים לתפקוד יעיל ומועיל תשפא
אקדמיה בכיכר All הורומונים זו לא מילה גסה תשפא
אקדמיה בכיכר All סיפורי מפות בגליל תשפב
אקדמיה בכיכר All מבט מחודש על קנאביס תשפב
אקדמיה בכיכר All אני, אתה היא ומשבר האקלים תשפב
אקדמיה בכיכר All על מגבלות ומחלות שקופות תשפב
אקדמיה בכיכר All פודטק בגליל תשפב
אקדמיה בכיכר All דיבייט ככלי לפעולה בגליל. תשפב
אקדמיה בכיכר All דיוואן נשות הגליל תשפב
אקדמיה בכיכר All מדברים על "זה". המיניות הלא מדוברת תשפב
אקדמיה בכיכר All הכרות עם מגוון בתי הכנסת והמסורות בקרית… תשפב
אקדמיה בכיכר All מיקולוגיה בכיכר תשפב
אקדמיה בכיכר All ליגת הדיבייט של הגליל תשפג
אקדמיה בכיכר All אצבע הגליל : מפות וסיפורים תשפג
אקדמיה בכיכר All אמנות בגליל תשפג