רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

   

Click https://www.youtube.com/watch?v=Hk0uHK7YHZA link to open resource.