סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

   

Click https://www.youtube.com/watch?v=g8FhX788tLo link to open resource.