סרט תדמית, החוג למדעי הסביבה

   

Click https://www.youtube.com/watch?v=ZsvB0B5LExE link to open resource.