קול קורס של תומי ללומדי פיזיקה א תרמו לתזונה ותרמו למדעים - תשעד