מצגת האוניברסיטה העברית בנושא עננים ומשקעים

לשימוש פנימי ולצרכי לימוד בלבד

Click snow hail.ppsx link to view the file.