הנחיות להתחסנות לפני הרישום לקורס אנטומיה וטרינרית