תכנית 960 לבוגרי M.A. בדרמה תרפיה

בתום הלימודים, יש להשלים 960 שעות פרקטיקום נוספות בפיקוח והדרכה. הבוגרים יופנו או יבחרו לעצמם מקומות לעבודה מעשית זו. עבודה  זו תנוהל ותפוקח על ידי היחידה ללימודי חוץ ותלווה  בהדרכה ופרקטיקה. 

ההדרכה על הסטאז' כרוכה בתשלום נוסף שעלותו תימסר לתלמידים בתום שנה ב'. 

אישור על השלמת 960 ינתן על ידי המרכז להכשרת מטפלים בלימודי חוץ של המכללה. 

אישור זה מהווה אישור סיום הכשרה על פי חוזר מנכ"ל  משרד הבריאות ומסמך הפיקוח של משרד החינוך .