דרישות סיום לתואר שני בדרמה תרפיה

על מנת לקבל את הזכאות לתואר שני בדרמה תרפיה, עליכם לעמוד בדרישות הבאות:

1.      הגשת 2 עבודות סמינריונית בציון 80 ומעלה .

2.      השתתפות ועמידה בדרישות הפרקטיקום כולל הגשת עבודת הגמר בציון 80.*

3.      סיום כל קורסי החובה והבחירה של התוכנית בציון ממוצע של 80 לפחות (ציון עובר בקורס – 75)  וצבירת 48 נ"ז הנדרשות ע"פ תכנית הלימודים המפורטת.

4.      צבירת 600 שעות הכשרה מעשית- (הגשת דוחות שעות) .

5.      קבלת ציון עובר בסמינר הקליני, הכשרה מעשית ובהדרכות.

6.      צבירת 500 שעות לימוד מאושרות  מתחום הדרמה והתיאטרון

 

מועד הגשת עבודות של סמסטר ב' תשע"ט:

לפי מועד ההגשה שנקבע ע"י מרצה הקורס.

במידה ולא נקבע מועד הגשה קרוב יותר- מועד ההגשה הסופי הוא תחילת שנת הלימודים תש"ף- 27.10.19.

 

מועד הגשת עבודת גמר:

מועד אחרון  להגשת עבודת הגמר – (פרקטיקום)- סוף סמסטר א' לשנה"ל תש"ף- 28.1.20.

 

שימו לב- הגשת עבודת הגמר לאחר מועד זה תגרור חיוב נוסף בהתאם לתקנון שכ"ל.

 

ביום הגשת עבודת הגמר יש לשלוח למרצה וגם למזכירות התכנית עותק אלקטרוני יחד עם טופס ההצהרה המצורף כאן חתום על ידכם.

 כמו כן, לאחר קבלת הציונים הסופיים לתואר יש להגיש בקשה לזכאות לתואר דרך פורטל הסטודנט- הפעלת "טופס טיולים" דרך הפורטל לשם כך.