דרישות סיום לתואר שני בדרמה תרפיה

על מנת לקבל את הזכאות לתואר שני בדרמה תרפיה, עליכם לעמוד בדרישות הבאות:

1.      הגשת 2 עבודות סמינריונית בציון 80 ומעלה .

2.      השתתפות ועמידה בדרישות הפרקטיקום כולל הגשת עבודת הגמר בציון 80.*

3.      סיום כל קורסי החובה והבחירה של התוכנית בציון ממוצע של 80 לפחות (ציון עובר בקורס – 75)  וצבירת 48 נ"ז הנדרשות ע"פ תכנית הלימודים המפורטת.

4.      צבירת 600 שעות הכשרה מעשית- (הגשת דוחות שעות) .

5.      קבלת ציון עובר בסמינר הקליני, הכשרה מעשית ובהדרכות.

6.      צבירת 500 שעות לימוד מאושרות  מתחום הדרמה והתיאטרון

 

עבודת גמר *

 

מועד אחרון בהחלט להגשת עבודת הגמר – (פרקטיקום) הינו פתיחת סמסטר ב תשע"ט -  4/3/19.  

 

הגשה לאחר מועד זה יתבצע חיוב שכ"ל נוסף בהתאם לתקנון שכ"ל.

 

לאחר מועד זה המרצה אינו רשאי לקבל טיוטות לבדיקה – אלא את העבודה הסופית.

  ביום הגשת עבודת הגמר  יש לשלוח למזכירות עותק  אלקטרוני יחד עם האישור המצורף למייל זה חתום על ידכם:

dramatherapy@telhai.ac.il