קורות חיים חה סימקין -מתורגמנית - אנגלית, עברית וערבית מדוברת

Click Haya Simkin CV_Heb_vb.docx link to view the file.