לסטודנטים נוהל קיום בחינת מוסמך

הקליקו על הקישור נוהל מבחן תזה או פרויקט לתואר מוסמך למנהל הבחינה.pdf בכדי לצפות בקובץ.