לוח זמנים לביצוע המחקר והגשת תיזות ועבודות גמר החל מתשעו