מאמר - חוללות עצמית המרכיב המוטיבציוני המנבא הטוב ביותר של ביצוע אקדמי