מאמר - שחיקתן של מחנכות בכתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים