מקבץ לימודים בהנחייית קבוצות כחלק מתכנית המוסמך במדעי התזונה- תשע"ט