הנחיות לסטודנט לסגירת תואר

סטודנט/ית יקר,

אנו מברכים אותך על סיום לימודיך בהצלחה. תהליך הבקשה לקביעת זכאות לתואר מתחל בהפעלת טופס טיולים, לפני מתן אישור הזכאות במזכירויות החוג יבדקו הנושאים הבאים: עמידה בחובות אקדמיים, בדיקת צבירת שעות דרמה,בדיקת צבירת שעות סטאז', בדיקת בדיקת חובות כספיים, בדיקת חובות ספרייה.

ראו קובץ מצורף לפירוט ההנחיות .

בברכה,

 מזכירות התכנית לדרמה תרפיה.