בחירת סמינר מסלול עובדים תשע"ח

יום שיבוץ לסמינר בלבד יתקיים ביום חמישי בתאריך 27.7.17.

השיבוץ יעשה דרך פורטל הסטודנט > לשונית "רישום לקורסים" > "רישום לסמינר".

לאחר מועד זה יהיו מועדי שיבוץ נוספים.

לכל סמינר קיים קורס תומך סמינר בתכנית הלימודים שלכם.

סטודנטים משנה ג' יוכלו להירשם לאחד מתוך שני סמינרים,

וסטודנטים משנה ד' יוכלו להירשם לאחד מתוך שלושה סמינרים בהתאם לקורס תומך הסמינר, לפי הפירוט הבא:

סמינרים

קורס תומך סמינר

שנת לימוד

סמינר באסטרטגיה עסקית ויזמות-

פרופ' אלי גימון - סילבוס

משחק מנהלים וניהול יזמות

ג', ד'

סמינר בכלכלת ישראל ותכנית עסקית-

פרופ' דורון לביא- סילבוס

כלכלת ישראל

ג', ד'

סמינר בניתוח עלות תועלת-

פרופ' ניר בקר וד"ר ינאי פרחה- סילבוס

ניתוח עלות תועלת

ד'

 

שימו לב, יש לוודא שאין חוב מול שכר לימוד על מנת שהפורטל יהיה זמין עבורכם במועד זה.


שינוי אחרון: 20/07/2017, 12:29