העסקת עוזר מחקר - תזכורת

תזכורת - איך מסדירים ודואגים לתשלום שכר לעוזרי מחקר

(כתוב עובד ו/או חוקר אבל הכוונה גם לעובדת/חוקרת)

לפני הכול - אנא התייעצו עם שירה או עידו באשר למשרה, היקפה, מי הוא עוזר המחקר, האם יש מספיק כסף בתקציב וכול שאלה אחרת בנושא. בהעסקתו של עוזר מחקר המכללה היא המעסיק וקבלתו לעבודה מתבצעת על ידי אגף משאבי אנוש. המכללה כפופה לכול חוקי העבודה, השכר והביטוח ולכן יש לדאוג להסדרת ההעסקה לפני תחילת העבודה! העסקת עובד לפני שהתקבלו כול האישורים חושפת את המכללה (ואתכם) לתביעות ביטוחיות ותעסוקתיות. חוקר שיעסיק עובד ללא הסדרה יצטרך לשלם את שכרו מכיסו.

כדי להעסיק עוזר מחקר יש לכתוב לשירה ניב shiran@telhai.ac.il ולצרף את הפרטים הבאים:

א.פרטיו של העובד: שם, מספר זהות, טלפון, מייל, השכלתו, אם ידוע לכם האם כבר מועסק ע"י המכללה

ב.מהי התקופה שברצונך להעסיקו (למשל מחודש אוקטובר עד חודש יולי)

ג.מהו התעריף השעתי לפיו תשולם משכורתו של עוזר המחקר. התעריף נתון להחלטתכם. טווח סביר לתעריף שעתי:

א.תלמיד לתואר ראשון 25-30

ב.תלמיד לתואר שני  30-40

ג.תלמיד לתואר שלישי 40-50

ד.ייעוץ סטטיסטי - בין 70 ל-100 ₪ לשעה (חשוב לזכור שרשות המחקר של המכללה מעסיקה יועצים -עדי, דימה - שנותנים שירות זה לחוקרים ללא חיוב של תקציב המחקר של החוקר).

ה.ניתן לבקש לשלם שכר גלובלי חודשי במקום שכר שעתי.

חשוב מאוד: צריך לזכור שתקציב המחקר שלכם יחוייב בכ-30% יותר מהתעריף המשולם לעובד כי יש למכללה עלויות מעביד בגין העסקתו (מס מעבידים, הפרשה לקופת גמל, תשלום לביטוח לאומי, דמי חופשה וכד').

ד.אם העבודה היא חד פעמית יש לציין כמה שעות בסה"כ יבצע עוזר המחקר.

ה.גם אם ידוע לכם, או שאתם מניחים, שעוזר המחקר כבר עובד במחלקה אחרת במכללה (או במחקרים אחרים), עליכם לדאוג להסדרת עבודתו במחקר הרלבנטי ע"פ הסברים אלה.

ו.אם יש כוונה להעסיק קרוב משפחה שלכם כעוזר מחקר - הדבר דורש אישור מוקדם מסנל"א.

אם הכול תקין הבקשה עוברת לטיפול משאבי אנוש - שירן.

שירן תדאג להעביר אליכם את הטפסים הרלבנטיים. עליכם להעביר את הטפסים וחוזה ההעסקה לעוזר המחקר בכדי שימלא אותם ויחתום עליהם.

את הטפסים המלאים/חתומים החוקר צריך להעביר ישירות לשירן. באופן הזה החוקר האחראי יודע שכל הטפסים הנדרשים מולאו ונחתמו.

במידה וכול ההנחיות מולאו כראוי תקבלו הודעה בכתב ממשאבי אנוש שניתן להתחיל להעסיק את עוזר המחקר.

לאחר תחילת העבודה של עוזר המחקר:

לקראת סוף כל חודש (במועד שיפורסם על ידי שירה) יש לבקש מעוזר המחקר להעביר אליך (אפשר במייל) רישום של שעות העבודה ונסיעות אם היו ( עבור הנסיעות נא לפרט תאריך, שעות, ק"מ ברכב הפרטי כולל מקום יציאה ויעד אליו נסע). הדיווח צריך להיות בצורת הטבלה הבאה בצירוף פרטי עוזר המחקר (שם ות.ז):

תאריך

שעות עבודה

נסיעות

מ..

אל..

כמות ק"מ

החזר תשלום לתחבורה ציבורית

סה"כ

יש לבדוק את הדיווח ולהעבירו לשירה ניב במייל. נא לציין כי אתם מאשרים את הדיווח בכדי שנוכל לשלם לו. בנוסף נא לציין איזה תקציב מחקר יש לחייב.

חשוב שהמייל אותו מעביר העובד (ובו דיווח על שעות העבודה) יועבר כמו שהוא עם תוספת של החוקר שהוא מאשר. באופן זה נוכל להראות (אם נידרש לכך) שהדיווח אכן נשלח ע"י העובד.

אם נחתם עם העובד ששכרו יהיה גלובלי אז אין צורך לדווח מידי חודש על שעות העבודה, אך יש לדווח פרטנית עבור נסיעות במידה והיו.

בהצלחה

רשות המחקר

Last modified: Monday, 14 November 2016, 9:44 AM