הנחיות בנוגע לערבול שאלונים בבחינות

 

שלום רב, מצ"ב קישור תדרוך לקראת בחינה ראשונה לסטודנטים שטרם התנסו בבחינות מעורבלות.

http://www.tomax.co.il/Exams/Tshuvon.html

בהצלחה

שינוי אחרון: 27/11/2014, 13:30