ציון עובר בקורס ותנאי מעבר משנה לשנה

 
 
 
 
ציון עובר בקורס
 
ציון של 56 מינימום בכל הקורסים בחוג מלבד מבוא לכלכלה א' ומבוא לכלכלה ב' (ציון 60 מינימום).
 
 
תנאי מעבר לשנה ב'
 
א. ממוצע שנתי של 65 ומעלה.
ב. ציון עובר בקורסי הליבה - מבוא לכלכלה א', מבוא לכלכלה ב', חדו"א א' וחדו"א ב'.
 
תנאי המעבר לשנה ג+ד'
 
א. ממוצע שנתי של 65 ומעלה.
ב. ציון עובר בקורסי הליבה של שנה א' - מבוא לכלכלה א', מבוא לכלכלה ב', חדו"א א' וחדו"א ב'.
ג. ציון עובר בקורסי הליבה של שנה ב' - מיקרו כלכלה א' ומיקרו כלכלה ב'.
 
*בחינת הממוצע מתייחסת לממוצע השנתי, כלומר לממוצע של שנת תשע"ד בלבד ולא לממוצע הכולל.

 

שינוי אחרון: 4/02/2014, 15:05