לוח מודעות

מערכת שעות שתע"חמערכת שעות שתע"ח

by פזית כורידן -
Number of replies: 0

שלום לכולם,

מצורפת מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ח

יום רישום לקורסים יתקיים ביום א' 07.09.17 וכן ביום ב' 16.10.17

הודעה והנחיות יישלחו במועד מאוחר יותר

מערכת השעות

מערכת השעות נתונה לשינויים ע"פ שיקולי הפקולטה

בהצלחה,

מזכירות החוג