פוסטר שהוצג בכנס י.ה.ת 2019

 מצורף הפוסטר שהוצג ע"י לבנת פרג'ון בכנס י.ה.ת 2019