סילבוסים למוקד ניהול פיננסי

מצורפים הסילבוסים משנת תשע"ז של הקורסים במוקד ניהול פיננסי.

הסילבוסים יעודכנו שוב לקראת תשע"ח.