סילבוסים למוקד שיווק ויזמות

מצורפים הסילבוסים משנת תשע"ז של הקורסים במוקד שיווק ויזמות.

הסילבוסים יעודכנו שוב לקראת תשע"ח.