נהלים מעודכנים לקליטת סטודנטים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך וכן מחוון לקליטת מטפלים

חל