סקסולוג של פרחים, פסיכולוג של דבורים ופיזיולוג של נשירים

פרופ' רפי שטרן מדבר על המחקר שלו בתחום ההפרייה והאבקת פירות של עצים נשירים