מערכת שעות תשע"ט מקבץ כלכלה

מומלץ לקחת בנוסף קורס רוח בשנה הראשונה

*ייתכנו שינויים במערכת השעות

 עודכן בתאריך 8/7/18