מערכת שעות תשע"ח מקבץ כלכלה

מומלץ לקחת בנוסף קורס רוח בשנה הראשונה

*ייתכנו שינויים במערכת השעות