מערכת שעות לתואר שני בדרמ"ת -מסלול דו שנתי תש"ף

מעודכן לתאריך 24.10.19