Topic outline

 • General


    
                                                                          לחשבון משתמש     

    לומדה PRIMO       
    גישה מהבית      

  יצירת קשר
  לומדות ומדריכים
  כללי ציטוט

  שעות פעילות הספריה בחודש יולי

  בקמפוס המזרחי הוארכו

  בימים ב', ג', ד'

  הספריה פתוחה עד 21:00

  שעות פעילות הספריה

        קמפוס מערבי:            

  קמפוס מזרחי:

  א' -ה'  8:15-20:00

  א' - ה'   8:15-20:00

  ו '      8:15-13:00

  ו '         8:15-13:00

  כתובתנו: המכללה האקדמית תל-חי,ספרייה ד.נ. גליל עליון 122008

  קמפוס מזרחי: טל 04-8181920  קמפוס מערבי: טל 04-8181930