Topic outline

 • General

     

    לחשבון משתמש     

    לומדה PRIMO       
    גישה מהבית      

  יצירת קשר
  לומדות ומדריכים
  כללי ציטוט

  פעילות הספריה ביום הזכרון ויום העצמאות

  17.4.18 יום ג' ערב יום הזכרון הספריה נסגרת בשעה 16:00

  בשעת הטכס 10:45-12:00 הספריה סגורה.

  בימים 20.4.18 - 18   ימים ד'-ו' הספריה סגורה

  שעות פעילות הספריה

        קמפוס מערבי:            

  קמפוס מזרחי:

  א' -ה'  8:15-20:00

  א' - ה'   8:15-20:00

  ו '      8:15-13:00

  ו '         8:15-13:00

  כתובתנו: המכללה האקדמית תל-חי,ספרייה ד.נ. גליל עליון 122008

  קמפוס מזרחי: טל 04-8181920  קמפוס מערבי: טל 04-8181930