יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
מפגש 1- אילו תהליכים גנטיים עברו הצמחים שאנחנו אוכלים? קובץ מפגש 1- מקור צמחי המזון
מפגש 2- כיצד מיצרים צמחים מהונדסים קובץ שעור 2- איך מיצרים ודוגמאות1
מפגש 3- איך בודקים צמחים ודוגמאות קובץ שעור 3- איך בודקים ודוגמאות
מפגש 4- דוגמאות להנדסה גנטית קובץ מפגש 4- המשך דוגמאות
קובץ צפיה בסרטים בנושא התנגדות לצמחים מהונדסים
מפגש 5- מה מגדלים והיכן, הסיבות להתנגדות קובץ מפגש 5- גידול ומהות
קובץ צפיה בסרטים בנושא התנגדות לצמחים מהונדסים
קובץ תקציר המפגשים
מפגש 6- התנגדות לטכנולוגיה (המשך) קובץ שעור 6- התנגדות
מפגש 7- המשך התנגדות ליאורה שאלתיאל קובץ מפגש 7- סיכויים וסיכונים
קובץ GM crops liora
קובץ 080316 תקציר המפגשים