יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הנחיות חירום לסטודנט

.

מידע לסטודנטים חדשים תשע"ט קובץ אגרת שנה א תשעט
קובץ ערכת הסדרים אקדמיה לתשע"ח

ערכת הסדרים אקדמיה לתשע"ח

קישור לאתר אינטרנט ידיעון לסטודנט תשע"ט
קובץ שנתון מוסמך חינוך תשע"ז

.

קובץ שנתון מוסמך חינוך תשע"ח
קובץ שנתון מוסמך חינוך- תשע"ט
קובץ מערכת שעות תואר שני תשע"ט

מערכת שעות תואר שני תשע"ט

הודעות החוג: קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
קובץ בקשה לקבלת מדבקה-תשעח

בקשה לקבלת מדבקה-תשעח

קובץ סגירת תואר- הנחיות לסטודנט להפעלת טופס טיולים מקוון
מאגר סילבוסים קישור לאתר אינטרנט מאגר סילבוסים