יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
יחידת־הוראה 1 קובץ מצגת מהמפגש השני בקורס סנגור עצמי ומודעות חברתית לצרכים מיוחדים

מוזמנות ומוזמנים להכנס למצגת מהמפגש השני. לא עברנו על כולה וכמובן שאם יש שאלות מוזמנים ומוזמנות לשלוח אותן למייל yaelisilver@gmail.com  ואעביר אותן ליואב.