יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
מבוא לסוציולוגיה - ד"ר שרה ארנון קובץ מרתון מבוא לסוציולוגיה-תשעד
קובץ מבחן אימון 1
קובץ מבחן אימון 2
קובץ paradigms table
ניתוח עלות תועלת קובץ תועלת 1
מיקרו קובץ מבוא לכלכלה א מיקרו רגיל
קובץ מרתון מרוכז מיקרו א
אקונומטריקה קובץ אקונומטריקה 1 - רוזה
פיזיקה א תזונה ללא חוגים אחרים קובץ קול קורס של תומי ללומדי פיזיקה א תרמו לתזונה ותרמו למדעים - תשעד
פיזיקה 1 חוגי המדעים ללא תזונה קובץ קול קורס של תומי ללומדי פיזיקה א תרמו לתזונה ותרמו למדעים - תשעד
תרמו דינמיקה לתזונה קובץ קול קורס של תומי ללומדי פיזיקה א תרמו לתזונה ותרמו למדעים - תשעד
תרמודינמיקה רגיל קובץ קול קורס של תומי ללומדי פיזיקה א תרמו לתזונה ותרמו למדעים - תשעד
מימון א קובץ מימון א

מימון א

מבוא לכלכה א - מיקרו , מרוכז קובץ מבוא לכלכלה א מיקרו
מבוא לכלכלה א - מיקרו למסלול רגיל קובץ מבוא לכלכלה א מיקרו
קובץ מבוא לכלכלה א מיקרו 11
קובץ מבחן מיקרו1