יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט למעבר לאתר משאבי החוג לפסיכולוגיה לחצו כאן!!!

למעבר לאתר משאבי החוג לפסיכולוגיה לחצו כאן!!!

קובץ שנתון תשע"ט
קובץ שנתון תשע"ח
קובץ שנתון תשע"ז
קובץ שנתון תשע"ו
קובץ אגרת לשנה א' - תואר ראשון בפסיכולוגיה
קובץ יום הכרות לסטודנטים חדשים - מצגת החוג לפסיכולוגיה
קובץ תו חניה - קמפוס מערב

מצ"ב טופס לקבלת תו חניה לסטודנטים לשנת תשע"ז.

סטודנטים אשר יש ברשותם מדבקה משנת תשע"ו ולא החליפו רכב אין צורך במדבקה חדשה.

מדבקה חדשה תינתן רק לסטודנטים שנה א' או סטודנטים אשר החליפו רכב במהלך השנה.

עליכם למלא את הפרטים ולהגיע עם רישיון רכב בשעות קבלת קהל.

קישור לאתר אינטרנט ועדת אתיקה חוגית

טופס להצעות מחקר לוועדת האתיקה החוגית

קובץ מערכת שעות תשע"ט

מערכת השעות אינה סופית ונתונה לשינויים. יש להתעדכן באופן שוטף באתר החוג

קובץ קורסי רוח - תשע"ט
קובץ קורסי רוח - תשע"ט - תקצירים
תצוגת תיקיית קבצים השתתפות במחקרים

השתתפות במחקרים:

קישור לאתר אינטרנט אתר משאבי החוג לפסיכולוגיה

אתר משאבי החוג לפסיכולוגיה