יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט למעבר לאתר משאבי החוג לפסיכולוגיה לחצו כאן!!!

למעבר לאתר משאבי החוג לפסיכולוגיה לחצו כאן!!!

קובץ שנתון תשע"ח

  

קובץ שנתון תשע"ז
קובץ שנתון תשע"ו
קובץ שנתון תשע"ה
קובץ קורסים מקוונים באנגלית

      

קובץ תו חניה - קמפוס מערב

מצ"ב טופס לקבלת תו חניה לסטודנטים לשנת תשע"ז.

סטודנטים אשר יש ברשותם מדבקה משנת תשע"ו ולא החליפו רכב אין צורך במדבקה חדשה.

מדבקה חדשה תינתן רק לסטודנטים שנה א' או סטודנטים אשר החליפו רכב במהלך השנה.

עליכם למלא את הפרטים ולהגיע עם רישיון רכב בשעות קבלת קהל.

קובץ ערכת הסדרים אקדמיה לתשעח
קובץ מערכת שעות - תשע"ח
קובץ קורסי רוח תשע"ח
קובץ תקצירי קורסי רוח תשע"ח
תצוגת תיקיית קבצים השתתפות במחקרים

השתתפות במחקרים:

קישור לאתר אינטרנט אתר משאבי החוג לפסיכולוגיה

אתר משאבי החוג לפסיכולוגיה