יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הנחיות לשעת חרום

.

. קובץ איגרת למתקבלים חדשים

.

. קובץ מידע חשוב - חובות אנגלית נדרשות לתואר

.

קובץ מה הכי נכון בשבילי? קורס אנגלית מקוון או קורס פרונטלי?

.

קובץ מבחן אמיר"ם - מידע לסטודנט

.

קובץ לוח שנת הלימודים תשע"ט

.

. קובץ שאלות נפוצות

.

. קובץ מערכת שעות באנגלית - סמסטר א תשע"ט

נכון ל -8.7.18

קובץ מערכת שעות באנגלית - סמסטר ב תשע"ט

נכון ל - 8.7.18

. קובץ מבחן לדוגמה - רמה טרום בסיסי

.

קובץ מבחן לדוגמה - רמה בסיסי

.

קובץ מבחן לדוגמה - רמה מתקדמים א'

.

. קובץ כתובות מייל - מרצי היחידה ללימודי אנגלית

.

. קישור לאתר אינטרנט אתר YNET בשפה האנגלית

.

קישור לאתר אינטרנט msn

.

קישור לאתר אינטרנט jerusalempost

.

קישור לאתר אינטרנט CNN

.

. קישור לאתר אינטרנט סרטון מצחיק באנגלית

.