יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הנחיות לשעת חרום

.

. קובץ איגרת למתקבלים חדשים

.

. קובץ ביצוע שינויי מערכת באנגלית סמסטר ב' - מידע והנחיות

.

קובץ מידע חשוב - חובות אנגלית נדרשות לתואר

.

קובץ מה הכי נכון בשבילי? קורס אנגלית מקוון או קורס פרונטלי?

.

קובץ מבחן אמיר"ם - מידע לסטודנט

.

קובץ לוח שנת הלימודים תשע"ח

.

. קובץ שאלות נפוצות

.

. קובץ מערכת שעות באנגלית - סמסטר א תשע"ח

נכון ל -26.10.17

קובץ מערכת שעות באנגלית - סמסטר ב תשע"ח

נכון ל - 7.3.18

. קובץ מבחן לדוגמה - רמה טרום בסיסי

.

קובץ מבחן לדוגמה - רמה בסיסי

.

קובץ מבחן לדוגמה - רמה מתקדמים א'

.

. קובץ כתובות מייל - מרצי היחידה ללימודי אנגלית

.

. קישור לאתר אינטרנט אתר YNET בשפה האנגלית

.

קישור לאתר אינטרנט msn

.

קישור לאתר אינטרנט jerusalempost

.

קישור לאתר אינטרנט CNN

.

. קישור לאתר אינטרנט סרטון מצחיק באנגלית

.