יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט פעילות האגודה לשנת הלימודים תשע"ח

פעילות אגודת הסטודנטים לשנה"ל תשע"ח  

שנה טובה ומוצלחת!!!

דף תוכן מעוצב דף קשר מכינות

כככ

קובץ אגרת לסטודנט - נוהל בחינות

  

קובץ תקנון בחינות תשעח

    

קובץ בקשה לקבלת מדבקת חניה

מצ"ב טופס הכולל קישור למילוי ע"י הסטודנט,ע"מ לקבל מדבקת חניה. 

קובץ אישור העדרות פנימי

      

קובץ אישור מוסד תשעט

    

קובץ טופס סיוע שכר לימוד

 

קובץ לוח חופשות תשע"ח