יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ סירטון תדרוך בנושא שאלון בחינה אמריקאית/מעורבלת

מצ"ב סירטון תדרוך בנושא שאלוני בחינה אמריקאית / מעורבלת.

חובה לצפות וללמוד לקראת הבחינה הקרובה.

דף תוכן מעוצב דף קשר מכינות

כככ

קובץ אגרת לסטודנט - נוהל בחינות

  

קובץ תקנון בחינות תשעח

    

קובץ אישור העדרות פנימי

      

קובץ אישור מוסד תשעט

    

קובץ טופס בקשה לקבלת מדבקת חניה תשעט

 

קובץ טופס סיוע שכר לימוד

 

קובץ לוח חופשות תשע"ח