יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ איגרת לסטודנטים שנה א'
קובץ איגרת לסטודנטים בשנה א'- מסלול פריסה
קובץ ערכת הסדרי תשלום שנה"ל תשע"ח
קובץ לוח שנה תשע"ח
קובץ לוח שנה תשע"ח מערכת פריסה
תצוגת תיקיית קבצים שנתונים
מעודכן לתאריך 15/8/16

קובץ ימי שיבוץ לפקולטה למדעי חברה ורוח- תואר ראשון
קובץ מערכת שעות תשעח סמסטר א
קובץ מערכת שעות תשעח סמסטר ב
קובץ קורסי רוח תשעח
קובץ תקצירי קורסי רוח תשעח
קובץ מערכת תשעח אנשים עובדים שנה א
קובץ מערכת תשעח אנשים עובדים שנה ב
קובץ מערכת תשעח אנשים עובדים שנה ג
קובץ מערכת תשעח אנשים עובדים שנה ד
קובץ הנחיות לימי השינויים סמסטר א'

קובץ מצגת הסבר לשיבוצים - שירותי אנוש ורב תחומי
קובץ מערכת שעות שירותי אנוש +רב תחומי
קובץ שנתון עתידים- שירותי אנוש ורב תחומיקובץ רשימת קורסי בחירה מומלצים