יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ אגרת למתקבלי החוג לשירותי אנוש - מסלול מותאם
קובץ אגרת למתקבלי החוג לשירותי אנוש
קובץ שנתון תשע"ט
קובץ שנתון תשע"ח
קובץ שנתון תשע"ז
קובץ שנתון תשע"ו
קובץ החוג לשירותי אנוש מערכת שעות תשעט סמסטר א
קובץ החוג לשירותי אנוש מערכת שעות תשעט סמסטר ב
קובץ שנה א' תשעט מסלול מותאם
קובץ שנה ג' תשעט מסלול מותאם
קובץ שנה ב' תשעט מסלול מותאם
קובץ שנה ד' תשעט מסלול מותאם
קובץ מועדי ימי שיבוץ
קובץ קורסי רוח תשעט
קובץ קורסי רוח תשעט - תקצירים
קובץ מערכת שעות תשע"ט שירותי אנוש +רב תחומי סמסטר א'

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עודכן בתאריך 8/7/18

קובץ מערכת שעות תשע"ט -שירותי אנוש ורב תחומי- סמסטר ב'

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עודכן בתאריך 8/7/18

קובץ רשימת קורסי בחירה מומלצים
קובץ אגרת שנה א- עתידים - שירותי אנוש