יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ ערכת הסדרי תשלום למכללה לשנה"ל תשע"ח

ערכת הסדרי תשלום

קובץ הנחיות במצב חירום

הנחיות במצב חירום

קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

קובץ אגרת לסטודנט תשע"ט - שנה ב'
קובץ שנתונים: תשע"ב, תשע"ד

שנתונים: תשע"ג, תשע"ד

קובץ שנתון תשע"ה

  

קובץ שנתון תשע"ו

  

קובץ שנתון תשע"ז

שנתון תשע"ז

קובץ שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ח

קובץ שנתון תשע"ט
קובץ מערכת שעות לשנה"ל תשע"ה

מערכת שעות לתשע"ה

קובץ מערכת שעות תשע"ו

  תשע"ו

קובץ מערכת שעות תשע"ז

מערכת שעות תשע"ז

קובץ מערכת שעות תואר שני תשע"ח

מערכת שעות תואר שני תשע"ח

קובץ מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט- יתכנו שינויים
סרטוני הדרכה קישור לאתר אינטרנט פורטל הסטודנט
קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים
קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב
קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון
קישור לאתר אינטרנט הגשת בקשה לאישור מיוחד
קישור לאתר אינטרנט כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית