Topic Name Description
Folder איגרת למתקבלי שנה א' לתואר שני בדרמה תרפיה
Folder מצגות מפגש אוריינטציה לשנה א'
Folder מערכת שעות לתואר שני בדרמ"ת -מסלול דו שנתי תש"ף

מעודכן לתאריך 24.10.19

File מערכת שעות למסלול בעלי תעודת מטפל

מעודכן לתאריך 27.10.19

Folder שנתונים - מסלול דו שנתי דרמה תרפיה ומסלול לבעלי תעודת מטפל

מעודכן ל 24.10.19

File טופס סיכום שעות

ממ

File מתווה שנה ג' - המועצה העליונה לטיפול באמצעות אומנויות בישראל

מעודכן לתאריך: 12/09/2019

Folder נהלים מעודכנים לקליטת סטודנטים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך וכן מחוון לקליטת מטפלים

חל

File תכנית 960 לבוגרי M.A. בדרמה תרפיה

בתום הלימודים, יש להשלים 960 שעות פרקטיקום נוספות בפיקוח והדרכה. הבוגרים יופנו או יבחרו לעצמם מקומות לעבודה מעשית זו. עבודה  זו תנוהל ותפוקח על ידי היחידה ללימודי חוץ ותלווה  בהדרכה ופרקטיקה. 

ההדרכה על הסטאז' כרוכה בתשלום נוסף שעלותו תימסר לתלמידים בתום שנה ב'. 

אישור על השלמת 960 ינתן על ידי המרכז להכשרת מטפלים בלימודי חוץ של המכללה. 

אישור זה מהווה אישור סיום הכשרה על פי חוזר מנכ"ל  משרד הבריאות ומסמך הפיקוח של משרד החינוך .

File כללי אתיקה עבודות והדרכה
File הסבר כניסה ללומדה להטרדה מינית

בבב

File חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מטפלים בהבעה ויצירה 2010

ס

File הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

File רשימת מטפלים בדרמה תרפיה

מחל

File הנחיות לסטודנט לסגירת תואר

סטודנט/ית יקר,

אנו מברכים אותך על סיום לימודיך בהצלחה. תהליך הבקשה לקביעת זכאות לתואר מתחל בהפעלת טופס טיולים, לפני מתן אישור הזכאות במזכירויות החוג יבדקו הנושאים הבאים: עמידה בחובות אקדמיים, בדיקת צבירת שעות דרמה,בדיקת צבירת שעות סטאז', בדיקת בדיקת חובות כספיים, בדיקת חובות ספרייה.

ראו קובץ מצורף לפירוט ההנחיות .

בברכה,

 מזכירות התכנית לדרמה תרפיה.

 

 

 

File דרישות סיום לתואר שני בדרמה תרפיה

על מנת לקבל את הזכאות לתואר שני בדרמה תרפיה, עליכם לעמוד בדרישות הבאות:

1.      הגשת 2 עבודות סמינריונית בציון 80 ומעלה .

2.      השתתפות ועמידה בדרישות הפרקטיקום כולל הגשת עבודת הגמר בציון 80.*

3.      סיום כל קורסי החובה והבחירה של התוכנית בציון ממוצע של 80 לפחות (ציון עובר בקורס – 75)  וצבירת 48 נ"ז הנדרשות ע"פ תכנית הלימודים המפורטת.

4.      צבירת 600 שעות הכשרה מעשית- (הגשת דוחות שעות) .

5.      קבלת ציון עובר בסמינר הקליני, הכשרה מעשית ובהדרכות.

6.      צבירת 500 שעות לימוד מאושרות  מתחום הדרמה והתיאטרון

 

מועד הגשת עבודות של סמסטר ב' תשע"ט:

לפי מועד ההגשה שנקבע ע"י מרצה הקורס.

במידה ולא נקבע מועד הגשה קרוב יותר- מועד ההגשה הסופי הוא תחילת שנת הלימודים תש"ף- 27.10.19.

 

מועד הגשת עבודת גמר:

מועד אחרון  להגשת עבודת הגמר – (פרקטיקום)- סוף סמסטר א' לשנה"ל תש"ף- 28.1.20.

 

שימו לב- הגשת עבודת הגמר לאחר מועד זה תגרור חיוב נוסף בהתאם לתקנון שכ"ל.

 

ביום הגשת עבודת הגמר יש לשלוח למרצה וגם למזכירות התכנית עותק אלקטרוני יחד עם טופס ההצהרה המצורף כאן חתום על ידכם.

 כמו כן, לאחר קבלת הציונים הסופיים לתואר יש להגיש בקשה לזכאות לתואר דרך פורטל הסטודנט- הפעלת "טופס טיולים" דרך הפורטל לשם כך.

Folder פוסטר שהוצג בכנס י.ה.ת 2019

 מצורף הפוסטר שהוצג ע"י לבנת פרג'ון בכנס י.ה.ת 2019

File פרוייקט תיאטרון זכרונות במרכז יום
URL ראיון עם ד"ר סוזאנה פנדזיק וגב' גלילה אורן בנושא דרמה תרפיה

לך

File סדנת יום עם סלבו פיטרוצלה

24.5.16

File אירוח המופע "תאטרון מחוקק חולות"

Folder סדנא בדרמה תרפיה לגיל השלישי עם פרופ' סו ג'נינגס

עי

Folder פסלים חיים בקניון 8 באמצע

תמונות 

Folder תיאטרון רחוב בקמפוס מזרח

ג