יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
תצוגת תיקיית קבצים איגרת למתקבלי שנה א' לתואר שני בדרמה תרפיה

פורסם בתאריך 31/7/17

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות לתואר שני בדרמ"ת -מסלול דו שנתי תשע"ט

מעודכן לתאריך 10/12/18

תצוגת תיקיית קבצים שנתונים - מסלול דו שנתי דרמה תרפיה

מעודכן ל20/7/2017

קובץ טופס סיכום שעות

ממ

קובץ מתווה שנה ג' - המועצה העליונה לטיפול באמצעות אומנויות בישראל

מעודכן לתאריך: 20/3/2016

תצוגת תיקיית קבצים נהלים מעודכנים לקליטת סטודנטים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך וכן מחוון לקליטת מטפלים

חל

קובץ תכנית 960 לבוגרי M.A. בדרמה תרפיה

בתום הלימודים, יש להשלים 960 שעות פרקטיקום נוספות בפיקוח והדרכה. הבוגרים יופנו או יבחרו לעצמם מקומות לעבודה מעשית זו. עבודה  זו תנוהל ותפוקח על ידי היחידה ללימודי חוץ ותלווה  בהדרכה ופרקטיקה. 

ההדרכה על הסטאז' כרוכה בתשלום נוסף שעלותו תימסר לתלמידים בתום שנה ב'. 

אישור על השלמת 960 ינתן על ידי המרכז להכשרת מטפלים בלימודי חוץ של המכללה. 

אישור זה מהווה אישור סיום הכשרה על פי חוזר מנכ"ל  משרד הבריאות ומסמך הפיקוח של משרד החינוך .

קובץ הסבר כניסה ללומדה להטרדה מינית

בבב

קובץ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מטפלים בהבעה ויצירה 2010

ס

קובץ הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

קובץ רשימת מטפלים בדרמה תרפיה

מחל

קובץ הנחיות לסטודנט לסגירת תואר

סטודנט/ית יקר,

אנו מברכים אותך על סיום לימודיך בהצלחה. תהליך הבקשה לקביעת זכאות לתואר מתחל בהפעלת טופס טיולים, לפני מתן אישור הזכאות במזכירויות החוג יבדקו הנושאים הבאים: עמידה בחובות אקדמיים, בדיקת צבירת שעות דרמה,בדיקת צבירת שעות סטאז', בדיקת בדיקת חובות כספיים, בדיקת חובות ספרייה.

ראו קובץ מצורף לפירוט ההנחיות .

בברכה,

 מזכירות התכנית לדרמה תרפיה.

 

 

 

יחידת־הוראה 9 קובץ דרישות סיום לתואר שני בדרמה תרפיה

על מנת לקבל את הזכאות לתואר שני בדרמה תרפיה, עליכם לעמוד בדרישות הבאות:

1.      הגשת 2 עבודות סמינריונית בציון 80 ומעלה .

2.      השתתפות ועמידה בדרישות הפרקטיקום כולל הגשת עבודת הגמר בציון 80.*

3.      סיום כל קורסי החובה והבחירה של התוכנית בציון ממוצע של 80 לפחות (ציון עובר בקורס – 75)  וצבירת 48 נ"ז הנדרשות ע"פ תכנית הלימודים המפורטת.

4.      צבירת 600 שעות הכשרה מעשית- (הגשת דוחות שעות) .

5.      קבלת ציון עובר בסמינר הקליני, הכשרה מעשית ובהדרכות.

6.      צבירת 500 שעות לימוד מאושרות  מתחום הדרמה והתיאטרון

 

עבודת גמר *

 

מועד אחרון בהחלט להגשת עבודת הגמר – (פרקטיקום) הינו פתיחת סמסטר ב תשע"ט -  4/3/19.  

 

הגשה לאחר מועד זה יתבצע חיוב שכ"ל נוסף בהתאם לתקנון שכ"ל.

 

לאחר מועד זה המרצה אינו רשאי לקבל טיוטות לבדיקה – אלא את העבודה הסופית.

  ביום הגשת עבודת הגמר  יש לשלוח למזכירות עותק  אלקטרוני יחד עם האישור המצורף למייל זה חתום על ידכם:

dramatherapy@telhai.ac.il

קובץ פרוייקט תיאטרון זכרונות במרכז יום
קישור לאתר אינטרנט ראיון עם ד"ר סוזאנה פנדזיק וגב' גלילה אורן בנושא דרמה תרפיה

לך

קובץ סדנת יום עם סלבו פיטרוצלה

24.5.16

קובץ אירוח המופע "תאטרון מחוקק חולות"

תצוגת תיקיית קבצים סדנא בדרמה תרפיה לגיל השלישי עם פרופ' סו ג'נינגס

עי

תצוגת תיקיית קבצים פסלים חיים בקניון 8 באמצע

תמונות 

תצוגת תיקיית קבצים תיאטרון רחוב בקמפוס מזרח

ג